Estructures - 382 llibres

Ordenar

Números gordos en el proyecto de estructuras

Aquest llibre pretén que el seu lector, tingui a mà un recordatori de...

Text a castellà

Aquest llibre pretén que el seu lector, tingui a mà un recordatori de mètodes senzills que l'ajudin a tenir un ordre de magnitud d'alguns problemes estructurals.

169 p.: 21 x 15 cm; rústica
.

Cost sense IVA : 19.23 €
Cost soci 18.27 €

Les Energies a l'Arquitectura

Des de la percepció ambiental i el confort fins a la constatació del ...

Des de la percepció ambiental i el confort fins a la constatació del valor espacial de l'energia en l'obra dels arquitectes més importants,cal conèixer com actuen i quina influència tenen les energies ambientals en el fet arquitectònic.219 p.:fot.,b/n;25 x 19 cm;rústica
.

Cost sense IVA : 27.98 €
Cost soci 26.58 €

Cálculo, construcción, patología y rehabilitación de forjados de edificación: unidireccionales y sin vigas-hormigón metálicos y mixtos

Aquest llibre presenta una exposició sistemàtica dels forjats, tant d...

Aquest llibre presenta una exposició sistemàtica dels forjats, tant dels unidireccionals com dels sense bigues. Es mostren les solucions de formigó armat i de formigó pretensat, ambdues en les seves variants de forjats "in situ" i de forjats prefabricats. 1024 p.: il., gràf. b/n; 25x17 cm; tapa dura

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 108.65 €
Cost soci 108.65 €

Exposiciones Universales

Este libro es un fascinante recorrido por la historia de las estructu...

Este libro es un fascinante recorrido por la historia de las estructuras arquitectónicas de los últimos 150 años, tomando como original hilo conductor las Exposiciones Universales. Sin embargo, el libro no se centra únicamente en los edificios expositivos. Por el contrario, éstos se relacionan continuamente con edificios ajenos a las exposiciones, proporcionando finalmente una visión general de la historia de las estructuras modernas.575 pp.: fot., col., plantes i seccions; 29 x 22 cm.; tapa dura
.

Cost sense IVA : 38.41 €
Cost soci 36.49 €

Razón y ser de los tipos estructurales.

El 1957, Eduardo Torroja publica Raó i Ser dels tipus estructurals, l...

El 1957, Eduardo Torroja publica Raó i Ser dels tipus estructurals, llibre de difícil catalogació en la literatura tècnica sobre enginyeria estructural. No és un llibre de text sobre anàlisi estructural ni sobre el comportament dels seus materials, encara que té un profund caràcter didàctic en els dos sentits. Ni és un llibre només informatiu sobre els tipus estructurals a l'ús i les seves formes. Ni, encara menys, és un llibre d'investigació. És, més aviat, el conjunt de reflexions que un projectista d'estructures exposa com a esquema del seu procés mental, tant racional com irracional, o emocional, a l'hora de plantejar-se un nou projecte, del pòsit d'experiències i vivències d'una vida de treball en aquest camp.

.

Cost sense IVA : 36.54 €
Cost soci 34.71 €

Techos verdes, sencillo y eficaz: planificación, ejecución, consejos prácticos

Una guia que presenta una sèrie de sistemes per enjardinar sostres pl...

Text en castellà. Traduït de l'edició en alemany

Una guia que presenta una sèrie de sistemes per enjardinar sostres plans i inclinats. Explica els seus avantatges i inconvenients, els detalls constructius, les xifres de costos i les indicacions per a l'autoconstrucció. 87 p.: fot., gràf. b/n; 24x17 cm; rústica

.

Cost sense IVA : 18.75 €
Cost soci 17.82 €

EAE Instrucción de Acero Estructural

Nova Instrucció d'Acer Estructural amb comentaris dels membres de la ...

Nova Instrucció d'Acer Estructural amb comentaris dels membres de la Comissió Permanent d'Estructures de Acero.Recoge també de manera explícita la possibilitat d'utilitzar els Eurocodis per al Càlcul de l'estructura d'acer en el projecte.

br> 655 p.: 30 x 21 cm; rústica
.

Cost sense IVA : 31.73 €
Cost soci 30.14 €

Muros de contención y muros de sótano

Tercera edició d'aquest exhaustiu volum aparegut l'any 1987, que ofer...

Tercera edició d'aquest exhaustiu volum aparegut l'any 1987, que ofereix una informació totalment actualitzada, amb canvis i addicions molt importants: adopció del diagrama rectangular de pressió sobre el sòl, nova presentació del tema de l'anclatge en punta de les armadures de puntera i taló, incorporació de cinc nous capítols, ... 377 p.; 25x17 cm.; tapa dura

.

Cost sense IVA : 63.46 €
Cost soci 60.29 €

Patología de estructuras de hormigón armado y pretensado

Segona edició d'aquesta publicació que analitza les estadístiques de ...

Text en castellà

Segona edició d'aquesta publicació que analitza les estadístiques de danys i els seus mecanismes, així com també la influència de les variacions resistents i dimensionals en la seguretat. Proposa, també, diversos estudis de cas i recomanacions per a la investigació de cadascun d'ells. 2 v.: il., gràf.; 23x16 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 105.77 €
Cost soci 105.77 €

Guía de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08): Edificación

Publicació capitulada de Sèrie Normatives elaborada per la qual la Co...

Publicació capitulada de Sèrie Normatives elaborada per la qual la Comissió Permanent del Formigó (CPH) valorant la conveniència de desenvolupar aspectes relatius al marc tècnic en què es basa la Instrucció EHE-08 i la seva aplicació a elements d'ús freqüent en estructures d'edificació; respectant els principis, postulats i text reglamentari de la Instrucció. DL: M-16.251-2014.

606 p .; il., b / n; 30x21 cm .; rústica
.

Cost sense IVA : 26.92 €
Cost soci 25.57 €

Manual de Estructuras Ilustrado

Sota el segell inconfusible del mestre del dibuix arquitectònic Franc...

Sota el segell inconfusible del mestre del dibuix arquitectònic Francis DK Ching, aquest manual il · lustrat proposa un nou enfocament del disseny estructural que posa en relleu la relació dels sistemes estructurals d'un edifici-entesos com un conjunt integrat d'elements amb els seus propis patrons, sistema i escala-amb els aspectes fonamentals del projecte arquitectònic. Una guia pràctica del disseny d'estructures que no només concep el disseny estructural com una part més del projecte sinó que també proporciona a estudiants i professionals tota la informació necessària per prendre decisions ben fonamentades durant el seu procés de desenvolupament.

312 p.: Il., B / n; 30x21 cm.; Rústica
.

Cost sense IVA : 33.65 €
Cost soci 30.29 €

Estructuras de madera: Bases de cálculo

Des de la publicació del llibre Estructures de fusta - Disseny i càlc...

Des de la publicació del llibre Estructures de fusta - Disseny i càlcul en l'any 1996 i en segona edició de 2000, que és precedent de l'actual obra, s'han produït importants desenvolupaments en l'àmbit europeu de la normativa de càlcul d'estructures de fusta i en tota la normativa de suport de la determinació de les propietats mecàniques de la fusta i de la classificació estructural.

570 p.: Il., B / n; 25x18 cm.; Tapa dura
.

Cost sense IVA : 50.0 €
Cost soci 47.5 €

Sistemas de estructuras=Sistemas estruturais

Explica els diferents sistemes d'estructures de manera gràfica, mitja...

Explica els diferents sistemes d'estructures de manera gràfica, mitjançant una sèrie de dibuixos i petites descripcions escrites. És un llibre per ser vist, que transmet una idea ràpida i intuïtiva de com funciona cada estructura i dels esforços a què es veu sotmesa. Constitueix una eina pràctica i efectiva pels despatxos d'arquitectura, així com pels estudiants. Versió actualitzada. 352 p.: il·; 30x23 cm; tapa dura

.

Cost sense IVA : 48.08 €
Cost soci 45.68 €

Manual para el diseño, cálculo y construcción de apeos y refuerzos alternativos

Amb la publicació d'aquest manual es pretén dotar d'un instrument efi...

Amb la publicació d'aquest manual es pretén dotar d'un instrument eficaç en l'adopció de mesures de seguretat per a aquells professionals que s'enfronten a la rehabilitació o al manteniment d'edificacions deficients, denominant com a tals aquelles construccions, antigues o modernes, d'interès monumental o sense ell, però que ofereixen carències o deficiències importants. 634 p.: il., fot. b/n; 26x21 cm; rústica

Text en castellà
.

Cost sense IVA : 48.08 €
Cost soci 45.68 €

Calculos Detallados.Estructuras de Paso y de Contención

Apuntes breves. Muro con puntera y talón de hormigónarmado. Muro sin ...

Apuntes breves. Muro con puntera y talón de hormigónarmado. Muro sin puntera de hormigón armado, anclado. Talud anclado con vigas de reparto de hormigón. Muro-placa por bataches, anclado. Puente pórtico acartelado. Resumen de costes unitarios de las diferentes estructuras. Costes de ejecución por contrata.

.

Cost sense IVA : 46.15 €
Cost soci 46.15 €

Construcción de estructuras de madera

En este libro se exponen los aspectos fundamentales de las propiedade...

Text en Castellà

En este libro se exponen los aspectos fundamentales de las propiedades de la madera y del comportamiento de los elementos estructurales construidos con la misma,tanto en madera tradicional o aserrada,como en madera laminada encolada.433 p.:24 x 17 cm;rústica
.

Cost sense IVA : 29.9 €
Cost soci 28.41 €

BASICS BUILDING TECHNOLOGY

As building construction is becoming increasingly complex, the field ...

Text en angles

As building construction is becoming increasingly complex, the field of building technology is becoming more and more important. As an intermediary between all parties involved in a construction project, the architect must be able to understand what is involved and to advise his clients. This volume covers the fields of water supply and disposal, electric installations and the energy-related subjects, i.e. heating, ventilation and lighting.

.

Cost sense IVA : 41.68 €
Cost soci 39.59 €

Estructuras de Madera.Uniones

Este libro constituye el segundo volumen de la obra dedicada a las es...

Este libro constituye el segundo volumen de la obra dedicada a las estructuras de madera que comenzó con la publicación en 2013 de las bases de cálculo y que ahora continúa con el estudio de los sistemas de unión. Está dirigido al estudiante y al profesional dedicado al proyecto y cálculo de estructuras de madera con un planteamiento didáctico incluyendo ejemplos de cálculo de cada tema expuesto.

.

Cost sense IVA : 36.0 €
Cost soci 36.0 €

Estructuras de Hormigón Armado

El objetivo de esta publicación, adaptada a la nueva normativa EHE-08...

El objetivo de esta publicación, adaptada a la nueva normativa EHE-08, es sintetizar los conceptos fundamentales de los méetódos de cálculo y complementarlos con la aplicación práctica sobre los diferentes elementos de una misma estructura.181 pp.: 25 x 19 cm.; rústica
.

Cost sense IVA : 17.5 €
Cost soci 16.63 €

Estructuras vistas, ocultas e ilusorias.

En este libro se estudia la manera en la que el arquitecto configura ...

En este libro se estudia la manera en la que el arquitecto configura la estructura. La relación entre la estructura y lo que la envuelve. Cómo la estructura se manifiesta en la arquitectura. Pero sobre todo, queríamos comprobar que la estructura es algo más que un sustentar. Y lo haremos mediante el estudio de estructuras históricas como el Partenón, la Sainte Chapelle, el Panteón,el Palacio de Carlos V, la Catedral de San Pablo, la Alhambra y Santa Sofía.

.

Cost sense IVA : 18.27 €
Cost soci 17.36 €

Càlcul d'Estructures

Aquest llibre,de caràcter fonamentalment pràctic,ofereix una visió ge...

Text en Català

Aquest llibre,de caràcter fonamentalment pràctic,ofereix una visió general de les hipòtesis bàsiques de la resistència dels materials i l'anàlisi i el càlcul d'estructures arquitectòniques i d'enginyeria.262 p.:dibuixos,gràfiques;25 x 19 cm;rústica
.

Cost sense IVA : 33.94 €
Cost soci 32.24 €